Välkommen till Prime Byggbemanning AB

Vi arbetar just nu med att förbättra vår hemsida och en ny och mer uppdaterad hemsida kommer att lanseras inom kort.

Prime Byggbemanning AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som ingår i Prime koncernen. Företaget är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har därmed kollektivavtal med exempelvis Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Prime Byggbemanning AB är specialisten som med kort varsel förser byggindustrin med engagerade medarbetare för kortare eller längre uppdrag.

Anlita oss gärna nästa gång när du behöver rekrytera platschefer, projektledare, inköpare mm

Du når oss på följande e-post adresser och tel nr

Byggbemanning

Caroline Davidsson
Mob nr 0730-222508
e-post caroline.davidsson@prime.se

Pierrie Eriksson
Mob nr 0730-222501
e-post pierrie.eriksson@prime.se

Byggentreprenader

Gregor Nowakowski
Mob nr 073-697 41 19
e-post gregor.nowakowski@prime.se